Tjänster

Utöver kretskortstillverkning utför vi även 

  • Designanalys
  • Design utifrån er idé
  • FPGA programmering i VHDL 
  • C-programmering för dom flesta arkitekturerna
  • Felsökning
  • Tester